.::Naruto-vnonline::.


You are not connected. Please login or register

1 to 3 on 3 friends
  1. avatar
  2. avatar
    Status : đối vs e, anh là bãi rác. Nhưng đối vs đứa khác, a là các mác, lenin
    Nhóm: Akatsuki leader, Học viên, Mod
    Rank: .::Akatsuki Leader::.

  3. avatar
ninja_kun
avatar

Rank: .::Hokage::.

.::Hokage::.
ninja_kun friends
avatar
Gaara

Offline Offline
avatar
s2[m]it_kute

Offline Offline
See all friends (3)